Προς Φυσικά Πρόσωπα:

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων.
 • Υποβολή αιτήσεων κάθε είδους κοινωνικών παροχών (oικογενειακό επίδομα – επίδομα πετρελαίου – επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης).
 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας εκτός Ελλάδος.
 • Υποβολή μισθωτήριων συμβολαίων.
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες.
 • Ρυθμίσεις οφειλών.
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • e-Μητρώο Πλοίων.
 • Κτηματολόγιο.

Προς Επιχειρήσεις:

 • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων.
 • Έναρξη – Μεταβολή – Διακοπή εργασιών.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας – ΦΠΑ.
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ).
 • Εργατικά – Μισθοδοσία.
 • Ρυθμίσεις οφειλών.
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • e-Μητρώο Πλοίων.